Invall
CA | ES | EN

TRUCA’NS
977 128 414

Invall - Empresa

Endegaments

Desenvolupem estudis hidràulics i d'inundabilitat i portem a terme les mesures correctores més eficients en cada cas, com canalitzacions i basses de laminació. Entre els nostres projectes destaquem el Pla General d'Ordenació Urbanística de Tarragona o la canalització del Barranc de Barenys (Salou).

Els nostres projectes relacionats amb canalitzacions inclouen:

  • Estudi hidrològic de la conca per determinar el cabal d'aportació en funció del període de retorn considerat.

  • Estudi hidràulic de la llera i determinació de les mesures correctores o canalització a considerar. Ús de programes de modelització i simulació uni i bidimensional.

  • Disseny de la canalització i de la tipologia de material: seccions de formigó armat, mixtes amb escullera o bé naturals amb talussos revestits amb geomembranes per a entorns rústics.

  • Estudis d'inundabilitat comparats mitjançant simulacions entre la situació inicial i final un cop el projecte ha finalitzat.

Principals treballs realitzats

Assistència tècnica al projecte complementari nº 1 per al projecte de desguàs del riu Francolí al Port de Tarragona a través de la dàrsena del Varadero.

Agència Catalana de l'Aigua

Projecte constructiu de correcció hidrològica de les rieres la Barreda i la Boella en els termes municipals de Vila-seca, Tarragona i Reus. Trams I, II i III.

Agència Catalana de l'Aigua

Projecte constructiu del Programa de Qualitat de les aigües del Delta de l'Ebre. Subministrament d'aigua dolça a les badies i reestructuració de l'entorn de Les Olles - Tarragona.

Acuamed

Redacció del projecte constructiu del Programa de Qualitat de les Aigües del Delta de l'Ebre. Alimentació dels Ullals de Arispe i Panxa i conducció de les seves aigües cap a la Llacuna de l'Encanyissada - Tarragona.

Acuamed

Determinem la idoneïtat de terrenys adjacents a cursos hidràulics a través d'estudis d'inundabilitat.