Invall
CA | ES | EN

TRUCA’NS
977 128 414

Invall - Empresa

Política Gestió de Qualitat i Medi Ambient

Un dels objectius principals de la nostra organització és homogeneïtzar la qualitat i el medi ambient, tant en la prestació dels serveis com en les actuacions dels nostres clients i proveïdors; mitjançant el compliment de tots els compromisos contractuals que satisfan les expectatives dels nostres clients i garantint a més el respecte amb el medi ambient, no només en el treball que desenvolupem sinó també influint en el comportament dels nostres clients i exigint als nostres proveïdors que millorin contínuament la qualitat ambiental dels seus productes.

La nostra gestió integrada professional ens atorga un grau de distinció entre les altres empreses del sector, aquesta manera de fer, ens permet adequar-nos als diversos requeriments dels nostres clients, a actuar amb immediatesa en la incorporació dels nous requeriments legals i reglamentaris, i implantar una millora contínua en la prestació dels nostres serveis.

El comprimís empresarial intern assolit a partir de la retroalimentació del nostre sistema ens està oferint un producte final amb qualitat que ha estat generat per unes actuacions paral·leles que han considerat la conservació del medi ambient.

I és per tot això, que el nostre comportament ambiental ha de ser exemplar no sols a l’ hora de reciclar i tractar els residus generats sinó en la minimització dels mateixos, ja sigui a les nostres instal·lacions o a les que contemplem als nostres projectes i obres.

En definitiva, la política d ‘INVALL S.A., es resumeix en projectar qualitat amb compliment dels requeriments ambientals; en la millora contínua dels processos i de l’actuació ambiental i en la preventiva en la contaminació.

 

Sgt: Jordi Bessa Panadés